114

Nina

Promo-Tour-Karte   Spanien 1986   10 X 15 cm