NinaNina bei "Hallo Heino" 1993     Originalfoto: (c) Ralph Hartjes