Nina

"Fotogramas"    Nr. ?    Spanien    01.04.1981