Nina

Konzertflyer    Nina Hagen    7,5 X 10,5 cm

01.,08.,15.09.2000, Berlin, Deutschland, Tempodrom am Ostbahnhof, "Shiva Night"