Nina

Konzertflyer    Nina Hagen    7,5 X 10,5 cm

06. & 13.06.2000, Berlin, Deutschland, Tempodrom am Ostbahnhof, "Shiva Night"