Nina

Promofoto    Nina Hagen 1979

Foto: Brian Aris